VastGrip Nederland

VastGrip Management & Advies

Management & Advies

Doe een beroep op VastGrip!

Duurzaam Advieswerk

Onze leefomgeving is zeer dynamisch en staat continu voor nieuwe uitdagingen. Duurzamere technieken, oplossingen en innovaties kunnen de vraag en druk vanuit de maatschappij amper voorblijven. De ene transitie loopt over in de andere, en wat voor vandaag en morgen een passende oplossing voor een uitdaging lijkt, kan overmorgen ingehaald zijn door de waan van die dag. En op welke manier houden al die veranderingen en transities verband met elkaar? Welke strategie kiest u voor de korte en lange termijn, en hoe bepaalt u die? Hoe blijft u als gemeente, (agrarisch) ondernemer of stakeholder scherp in die dynamiek? Ik adviseer u graag op maat bij het vormen van een visie, het maken van beleid en het bepalen van uw strategie!

Project- en Interim Management

Voor het (tijdelijk) voeren van de regie over een project en het bereiken van een vooraf gesteld doel, moet u kunnen vertrouwen op een manager/adviseur die uw visie kan vertalen, daar goede feedback en advies op kan geven. Iemand die belangen kan inschatten, stakeholders kan verbinden, en snel representatief kan zijn. Ik heb ervaring met projecten namens (lokale) overheden, bedrijven en organisaties. Met name transitie-projecten met een duurzaam, circulair en/of innovatief karakter, zijn bij mij in de juiste handen. Ik durf out of the box te denken en te doen, en ga disruptieve beslissingen niet uit de weg. Op die manier houden we samen grip op veranderingen!

Begeleiding Transities & Innovaties

U bent ondernemer en u heeft een ambitieus idee of nieuwe techniek ontwikkeld om uw sector of omgeving te verduurzamen, uw bedrijf meer inclusief en/of circulair in te richten, het maatschappelijk draagvlak van uw bedrijf of sector te versterken. Hoe implementeert u die nieuwe techniek? Om die ambitie op de juiste plek te laten landen zoekt u een samenwerking met uw omgeving of met collega-ondernemers, of met de (lokale) overheden.... Of u bekleedt een bestuursfunctie bij de overheid of een instantie, en u wilt een verandering of proces in gang zetten.... Maar waar moet u beginnen? Ik help u graag om die ambities in goede banen te leiden, dus mij bellen is altijd een goed begin!

Gert-Jan
Roefs

Oprichter
VastGrip